• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy (NL)

Inleiding
Dizz BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Dizz BV houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Dizz BV, Gildenstraat 39, 7005 BL Doetinchem. 

 
Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van dienstverlening legt Dizz bv gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een product bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Dizz bv. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens zoals: Naam, Adres, Woonplaats, telefoonnummer, emailadres, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

Doel verwerking persoonsgegevens
Dizz bv gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de opdracht, voor haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Dizz bv op de hoogte te houden. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij deze derde partij betrokken is bij het uitvoeren van uw opdracht (tbv verzending). Dizz bv houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De werknemers en door Dizz ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Dizz bv. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden via [email protected]

Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Dizz bv.

Afmelden
Dizz bv houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Dizz geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij [email protected]

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van Dizz bv worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Dizz bv haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.  Om dit te kunnen doen maakt Dizz bv ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van Cookies  door Dizz bv
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

Dizz bv gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Dizz bv maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Dizz bv. Maar ook als u ingelogd bent bij Dizz bv kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. Voor websites van Dizz bv is uw e-mailadres de gebruikersnaam.

Daarnaast plaatsen we cookies die ervoor zorgen dat o.a. remarketing mogelijk wordt gemaakt. Wanneer u onze website heeft bezocht is het mogelijk dat u in de periode na het bezoek advertenties van ons ziet in het displaynetwerk van Google. U kunt zich voor advertenties in dit netwerk afmelden: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl#display_optout

 

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. 
 
Dizz bv en andere websites
Op de sites van Dizz bv treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Dizz bv kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

Beveiliging
Dizz bv zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn
Dizz bv bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens Dizz van u verwerkt, dan kunt u een inzageverzoek doen. Dizz bv behandeld uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (artikel 17 AVG).

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die Dizz van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG)

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan: Dizz B.V., Gildenstraat 39, 7005 BL  Doetinchem, of uw verzoek per mail indienen via: [email protected]

Wijzigingen
Dizz bv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Dizz bv.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 15 juni 2018.